1

Tam tang kinh dien theravada Things To Know Before You Buy

News Discuss 
Apadàna được viết chủ yếu trong thể văn kệ, nội dung gần như tương ứng với tác phẩm Avadàna của Phạn Tạng Sanskrit. Apadàna là một trong những tác phẩm ra đời muộn màng nhất của Tiểu Bộ Kinh nói riêng và Tam TẠng nói chung. Kinh văn Phật giáo https://tamtangkinhdiennguyenthuy53951.blogstival.com/41442150/tam-tạng-kinh-điển-nguyên-thuỷ-an-overview

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story