1

The 5-Second Trick For ปุ๋ยไม้ใบ

News Discuss 
ระยะหลังย้ายกระถาง: ใส่หินฟอสเฟตรอง หรือปุ๋ยละลายช้ารองก้นหลุม (ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็ใช้ปุ๋ยกระดูก) และยังไม่ควรใส่ปุ๋ยที่หน้าดิน รีวิวการใช้ปุ๋ยปลาคาวบอยในทุเรียนจากผู้ใช้บางส่วน คลิกดูรีวิวเพิ่ม องค์กรผู้เลี้ยงหมู ผนึกกำลัง จี้รัฐเร่งกำจัด หมูเถื่อน ปุ๋ยอินทรีย์ตรา สิงห์ยิ้ม คุณภาพสูง เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด อย่าเชื่อใคร..ถ้าปุ๋ยยังไม่ลงดิน!! ลำต้นนิ่ม เป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตครับว่าแคคต... https://trenton0bxs2.jts-blog.com/18965934/ป-ยแคคต-ส-fundamentals-explained

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story